Jak jsem již v úvodu této části stránek uvedl, nálezy munice jsou nebezpečná věc.

Jak je vidět na fotce, zde je korozí  poškozen zapalovač  UZRGM.

Nebyl v dobrém stavu, dopravní pojistka chyběla zcela a rovněž i z vrhové pojistky nic moc nezbylo.

Tělo zapalovače bylo v horní části zrezivělé. Bylo těžko posoudit, v jakém stavu byla úderníková pružina a úderník.

Závit zapalovače byl rovněž zrezivělý, takže zapalovač nebylo možno vyšroubovat.

Nezbylo nic jiného, než ruční granát zneškodnit na místě nálezu. K tomuto byla použita mžiková neelektrická rozbuška

a plastická trhavina Semtex. Po řádném zajištění místa odpalu byla vyhloubena jáma,

kam byl ruční granát spolu s plastickou trhavinou vložen.

 

a iniciace trhaviny byla provedena za pomocí uvedené neelektrické mžikové rozbušky.

Kdo by očekával větší kráter, mýlí se :-)